𝕋𝕧𝕠𝕛𝕒 𝕓𝕦𝕕𝕦ć𝕟𝕠𝕤𝕥 𝕛𝕖 𝕓𝕚𝕥𝕟𝕚𝕛𝕒 𝕠𝕕 𝕥𝕧𝕠𝕛𝕚𝕙 𝕥𝕣𝕖𝕟𝕦𝕥𝕟𝕚𝕙 𝕠𝕤𝕖ć𝕒𝕛𝕒.

Mene neki tekstovi navedu na duboko razmišljanje. I onda tako odlutam u svoj svet na nekoliko sati, kada shvatim da sam se izgubila, odjednom se trgnem. Shvatil...

Preispitaj sebe

𝗣𝗼𝗻𝗲𝗸𝗮𝗱 𝘀𝗺𝗼 𝗺𝗶 𝘁𝗮 𝘁𝗼𝗸𝘀𝗶č𝗻𝗮 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗮 𝗼 𝗸𝗼𝗷𝗼𝗷 𝗽𝗿𝗶č𝗮𝗺𝗼 𝗶 𝘀𝗮 𝗸𝗼𝗷𝗼𝗺 𝗻𝗲 ž𝗲𝗹𝗶𝗺𝗼 𝗱𝗮 𝘀𝗲 𝗱𝗿𝘂ž𝗶𝗺𝗼. 𝗣𝗼𝗻𝗲𝗸𝗮𝗱 𝗶 𝗺𝗶 𝗺𝗿𝘇𝗶𝗺𝗼 𝘀𝘃𝗲 𝗶 𝘀𝘃𝗮𝗸𝗼𝗴. 𝗣𝗼𝗻𝗲𝗸𝗮𝗱 𝘀𝗺𝗼 𝗯𝗮š 𝗺𝗶 𝘁𝗮 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗮 𝗸𝗼𝗷𝗮 𝗷𝗲 𝘂 𝗻𝗲č...